0934062768

Lõi lọc than hoạt tính

Lõi than hoạt tính Maxtec của Mỹ và Lõi than CTO của Đài Loan

Lõi than Maxtec 10 inch, Lõi than Maxtec 20 inch, Lõi than Maxtec 30 inch và Lõi than CTO 10 inch, Lõi than CTO 20 inch, Lõi than CTO 30 inch được cung cấp bởi công ty Môi trường Đông Châu