0934062768

Bình lọc lõi

Bình lọc inox 1 lõi và bình lọc nhiều lõi. Bình lọc lõi DOE hai đầu bằng và Bình lọc lõi SOE đầu Oring 222 hoặc Oring 226

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp Bình lọc Lõi Universal Singapore lọc thực phẩm, lọc nước giải khát, lọc bia, lọc nước khoáng, lọc nước sạch. Bình lọc FSI, Bình lọc 3M, bình lọc TQ