0934062768

Sản phẩm lọc chất lỏng

Túi lọc chất lỏng, lõi lọc chất lỏng, vải lọc chất lỏng, bình lọc lõi, bình lọc túi, Màng RO, giấy lọc chất lỏng và vật liệu lọc nước

Công ty Môi trường cung cấp sản phẩm lọc chất lỏng như Lõi lọc 3M, túi lọc FSI, bình lọc FSI, Lõi lọc Graver, Lõi lọc sợi Purolator, màng RO của Dow, màng RO GE, màng RO Vontront, túi lọc Universal, Lõi lọc Aqua.